مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپیار با اتکا به تجربه کارشناسان خود پمپ های مورد نیاز صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی را با توجه حساسیت این صنایع برای کاهش زمان خارج از سرویس شدن down time پمپ ها و همچنین کاهش هزینه های نگهداری life cycle costs  انتخاب و پیشنهاد می نماید.

  • پمپ های آب دریا Seawater Lift Pumps

پمپ های جریان مخلوط یک یا چند طبقه ساخته شده از فولاد زنگ نزن با گریدهای مختلف، داپلکس Duplex و سوپر داپلکس Super Duplex برای افزایش عمر کارکرد پمپ ها، گزینه مناسبی برای انتقال آب دریا می باشند.

  • پمپ های روغن های بازیافتی Separated Oil Pumps

برای تخلیه مخازن لجن های ناشی از جمع آوری و بازیافت روغن و سایر هیدروکربن ها  در صنایغ مرتبط با انرژی نیازمند پمپ هایی با فشار خروجی (هد) بیشتر است که بتوانند مواد غلیظ و ویسکوز را به راحتی منتقل نمایند.

پمپیار به دلیل تنوع پمپ های در دسترس خود توانایی پیشنهاد بازه وسیعی از انواع پمپ های جابجایی مثبت و یا گریز از مرکز برای انتقال مواد با شرایط ذکر شده را دارد.

  • پمپ های پس آب های برگشتی Closed Drain Pumps

این پمپ ها توانایی انتقال بازه وسیعی از مواد شامل مواد هیدروکربنی، مواد شیمیایی خورنده و مواد حاوی ذرات جامد را منتقل نمایند. تنوع پمپ های پیشنهادی پمپیار شامل پمپ های عمودی تخلیه مخازن، پمپ های عمودی گریز از مرکز ، پمپ های دیافراگمی و لوب پمپ ها را شامل میشود.

  • پمپ های تزریق مواد شیمیایی Chemical Injection Pumps

پمپ های تزریق مواد شیمیایی در صنایع بالادستی و پتروشیمی، دارای تنوعی از انواع پمپ می باشند. این موضوع به دلیل آنست که در  قسمتهای مختلف این صنایع به انواع پمپ هایی با فشار، قابلیت اطمینان از عملکرد و دقت در جریان اندازه گیری شده نیاز می باشد. تنوعی از پمپ های دیافراگمی، پمپ های اندازه گیر دقیق (دوزینگ پمپ) و پمپ های فشار بالا در زمره پمپ های پیشنهادی می باشند.

  • پمپ های انتقال برای کاربرد عمومی General Purpose Transfer Pumps

بازه وسیعی از انواع پمپ های گریز از مرکز و جابجایی مثبت برای انتقال مواد با خواص مختلف شیمیایی و فیزیکی در سبد کالاهای پمپیار می باشد. پمپ های گریز از مرکز خاص، پمپ های مارپیچی، دیافراگمی و پمپ های ضدانفجار از این دسته می باشند.

  • پمپ های ضد انفجار Explosion-Proof Pumps

تنوع پمپ های پیشنهادی پمپیار برای انتقال مواد قابل انفجار و یا محیط های حساس با استانداردهای ضد انفجار بسیار متنوع بوده و تقریبا بیشتر استانداردهای مورد نیاز را تامین می کند.

مدلهای مختلفی از پمپ های دیافراگمی بادی، پمپ های گریز از مرکز، لوب پمپ ها، پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ)، پمپ های دنده ای و دوزینگ پمپ ها (پمپ های اندازه گیر) در این دسته قرار می گیرند.

Go to top