مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپ های مقاوم به سایش از جمله محصولات پیشنهادی پمپیار برای انتقال مواد حاوی ذرات جامد با خاصیت سایشی می باشند.

  • پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ) Progressive Cavity Pumps

این پمپ ها، انتقال نرم و بدون استهلاک مواد حاوی ذرات جامد را تصمین می کنند. تنوع حجم و فشار خروجی، این پمپ ها را گزینه بسیار مناسبی برای انتقال مواد سایا نموده است.

  • پمپ های گریز از مرکز Centrifugal Pumps

پمپ های پیشنهادی پمپیار در این زمینه در دوسته اصلی می باشند. پمپ های جریان گردابی vortex flow pumps و پمپ های end suction  ساخته شده از مواد ضد سایش برای انتقال مواد حاوی ذرات سایا.

  • پمپ های دیافراگمی Air Operated Diaphragm Pumps

بیشتر پمپ های دیافراگمی پیشنهادی پمپیار قابلیت انتقال مواد حاوی ذرات جامد را دارند.

شامل بازه وسیعی از پمپ های مناسب برای صنایع لبنی، تولید غذای آماده و نوشیدنی ها می باشد.

پمپ های گریز از مرکز

 Air Operated Diaphragm Pumps

به دلیل انتقال نرم مواد، توانایی انتقال مواد غلیظ و یا حاوی ذرات جامد و مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی حین CIP گزینه مناسبی ...

پمپ های دیافراگمی

Progressive Cavity Pumps

مونوپمپ یشنهادی پمپیار به خصوص وقتی فشار مورد نیاز برای انتقال مواد در سطح بالایی باشد، گزینه بسیار مناسبی خواهد بود...

پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ)

Go to top