مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپ های دنده ای (داخلی)                                                    Internal Gear Pumps

 

این پمپ ها با تنوع زیاد ظرفیت و فشار و همچنین توانایی کارکرد در دماهای بالا (تا حدود 400C) کاربرد متنوعی در بسیاری از صنایع دارند. انتقال مواد رقیق تا بسیار غلیظ از حدود 1cPs تا حدود  1,000,000cPs از جمله توانایی های این پمپ ها می باشند.

                                 

 ظرفیت حداکثر تا 350m3/h

فشار حداکثر تا 20bar

دما حداکثر تا 400C

 

ساختمان

یک دنده خارجی درون یک دنده داخلی بصورت خارج از مرکز قرار دارد. چرخش دنده ها باعث ورود مواد از قسمت ورودی به درون فضای ایجاد شده مابین دنده ها شده و مواد پس از طی مسیر در قسمت تخلیه به دلیل وارد شدن دندانه های دنده خارجی به فضای بین دنده داخلی مجبور به خروج از این قسمت می گردند.

در این پمپ ها تنها یک دنده محرک و دیگری متحرک می باشد ( معمولا دنده داخلی متحرک است) میله متصل به دنده تنها از یک طرف یاتاقان بندی شده و به همین دلیل تنها از یک آببند استفاده مینماید. برعکس انواع دنده خارجی که نیاز به چهار آببند دارند.

Go to top