مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپ های مارپیچی (دو، سه و بیشتر)   Twin Screw Pumps, Triple Screw Pumps, Multiple Screw Pumps

 

پمپ های مارپیچی (Screw Pumps) از دسته پمپ های جابجایی مثبت می باشند. این پمپ ها خود مکش بوده و مناسب برای انتقال مواد رقیق تا غلیظ، با یا بدون خاصیت روغن کاری، همگن یا حاوی ذرات نامحلول در آن کاربرد دارند.

ظرفیت تا حداکثر 4500m3/h

فشار خروجی حداکثر 60bar

درجه حرارت حداکثر تا 300c

 

ساختمان

پمپ های مارپیچی در دو دسته عمده تولید می گردند:

الف – همراه با دنده های همزمان کننده

در این دسته از پمپ های مارپیچی، مارپیچ ها با هم در تماس نبوده و یک جفت دنده خارج از محفظه پمپاژ وظیفه تنظیم حرکت مارپیچ ها را بر عهده دارند. خاصیت این دسته از پمپ ها امکان پمپاژ مواد بسیار ویسکوز، غیر همگن و حاوی ذرات جامد می باشد.

ب- بدون دنده های همزمان کننده

در این نوع از پمپ های مارپیچی، معمولا یک دنده محرک و دنده (ها)ی دیگر متحرک بوده و در اثر تماس باهم می چرخند. این پمپ ها بیشتر برای انتقال موادی که تا حدی خاصیت روغنی دارند مانند مواد نفتی مناسب می باشند.

حرکت همزمان مارپیچ ها که با فاصله مناسبی در کنار هم قرار دارند باعث می شود از فواصل ایجاد شده در میان مارپیچ ها حجم مشخصی از مواد از طرف ورودی به طرف دهانه خروجی پمپ حرکت نماید. برای جلوگیری از نیروی محوری، مارپیچ ها از لحاظ هیدرولیکی بالانس شده اند.

                                                  

مقایسه نمودار این پمپ ها با انواع پمپ های گریز از مرکز نشان دهنده ثبات تقریبی دبی خروجی با تغییرات فشار می باشد (نمودار آبی رنگ). در حالی که در پمپ های گریز از مرکز ظرفیت خروجی پمپ بسیار وابسته به فشار خروجی آن می باشد.

 

Go to top