مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

انتقال مواد ویسکوز و حاوی ذرات جامد از جمله نیازهای سیستم های تصفیه فاصلاب می باشد.  تخصص ما در زمینه پمپ و سیستمهای پمپاژ در کنار علم و تجربه مشتریان در زمینه تصفیه فاصلاب باعث حصول بهترین نتیجه می گردد.

برای انتقال فاضلاب های تصفیه نشده با حجم زیاد،انتقال لجن با درصد زیاد جامد و لجن های آبگیری شده نیازمند ترکیبی از پمپ های پیشنهادی زیر برای حصول بهترین کارایی می باشند:

Go to top