مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١
 انتقال مواد در صنایع معدنی نیازمند پمپ های مخصوصی است که علاوه بر امکان انتقال مواد حاوی ذرات درشت در برابر سایش مکانیکی و شیمیایی مقاومت خوبی داشته باشد. همچنین تغذیه فیلتر پرس در بیشتر فرآیندهای معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از پمپ های مناسب باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری آنها، کاهش توقف های تولید ناشی از خرابی پمپ ها و افزایش راندمان می گردد.
Go to top