مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپ های پیشنهادی پمپیار برای انتقال مواد با قابلیت کنترل حجم از تنوع زیادی برخوردار است.

میزان دقت در کنترل ظرفیت (حجم خروجی) پمپ در صنایع مختلف بسیار متفاوت می باشد. دوزینگ پمپ های پیشنهادی دارای سطوح مختلفی از دقت در کنار تنوع در روش های کنترل آنها می باشد.

 

پمپ های اندازه گیر پیشنهادی پمپیار با مکانیزم های مختلف عبارتند از:

  • دوزینگ پمپ های دیافراگمی Diaphragm Dosing Pumps

این پمپ ها با دو مکانیزم راه انداز موتورگیربکس و یا الکترونیکی (سلونوئید، مگنت) و از جنسهای مختلف مواد مصنوعی مانند PVC, PTFE, PVDF ساخته شده و ارزانترین گزینه برای کنترل حجمی می باشند.

  • دوزینگ پمپ های پیستونی Piston Dosing pumps

تامین فشار های بیشتر نسبت به سایر انواع دوزینگ پمپ ها از مزایای پمپ های پیستونی می باشد. این دوزینگ پمپ ها از مکانیزم موتور – گیربکس برای ایجاد حرکت رفت برگشتی پیستون استفاده میکنند.

  • دوزینگ پمپ های مارپیجی Screw Dosing Pumps

بهترین گزینه برای کنترل حجمی مواد ویسکوز و حاوی ذرات جامد می باشند، همچنین خروجی بدون ضربان، استهلاک بسیار ناچیز در مقایسه با سایر انواع پمپ ها و امکان اتصال به سیستم کنترل مرکزی PLC ، باعث رشد روز افزون استفاده از این مکانیزم برای کنترل حجمی مواد شده است.

  • دوزینگ پمپ های دنده ای Gear Dosing Pumps

این دوزینگ پمپ ها کاربرد متنوعی در صنایع حساس دارویی و بهداشتی و صنایع عمومی دارند.

Diaphragm Dosing Pumps

این پمپ ها با دو مکانیزم راه انداز موتورگیربکس و یا الکترونیکی (سلونوئید، مگنت) و از جنسهای مختلف مواد مصنوعی مانند PVC, PTFE, PVDF ساخته شده...

دوزینگ پمپ های دیافراگمی

Piston Dosing pumps

تامین فشار های بیشتر نسبت به سایر انواع دوزینگ پمپ ها از مزایای پمپ های پیستونی می باشد...

دوزینگ پمپ های پیستونی

Screw Dosing Pumps

بهترین گزینه برای کنترل حجمی مواد ویسکوز و حاوی ذرات جامد می باشند...

دوزینگ پمپ های مارپیجی

Gear Dosing Pumps

این دوزینگ پمپ ها کاربرد متنوعی در صنایع حساس دارویی و بهداشتی و صنایع عمومی دارند...

دوزینگ پمپ های دنده ای

Go to top