مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپ های پیشنهادی پمپیار در دوسته اصلی برای انتقال مواد رقیق و مواد نیمه غلیظ تا بسیار غلیظ طبقه بندی می شوند.

  • پمپ های تخلیه بشکه پروانه ای Barrel Emptying Pumps

این پمپ ها در واقع پمپهای گریز از مرکز کوچکی هستند که داخل بدنه ای لوله ای شکل قرار گرفته اند و توانایی ورود به دهانه بشکه ها را دارند. راه انداز این پمپ ها میتواند بادی و یا الکتریکی باشد. همچنین تنوع زیادی از جنس قطعات برای تطابق با شرایط شیمیایی ماده دارند.

  • پمپ های تخلیه بشکه دیافراگمی Air Operated Diaphragm Pumps

پمپ های دیافراگمی به دلیل خاصیت خود مکش می توانند مواد را تا غلظت های متوسط از ارتفاع مکش نمایند. تنوع جنس قطعات این پمپ هار گزینه مناسبی برای انتقال انواع مواد شیمیایی نموده است.

  • پمپ های تخلیه بشکه مارپیچی Screw Barrel Emptying Pumps

تخلیه مواد ویسکوز از دغدغه های بیشتر صنایغ می باشد. پمپ های مارپیچی تخلیه بشکه پمپیار گزینه مناسبی برای تخلیه مواد با ویسکوزیته های زیاد می باشند. این پمپ ها در دو مدل برای بشکه های دهانه باز و بسته ساخته می شوند.

Go to top