مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپیار به عنوان متخصص پمپ های جابجایی مثبت، توانایی ارائه راه حل های متنوعی از انواع پمپ برای انتقال مواد با ویسکوزیته های مختلف را دارد. این راهکارها شامل انتقال مواد با خاصیت انفجاری(ضد انفجار – ضد جرقه )، مواد حساس به پمپاژ و تنش برشی وارده به مواد حین پمپاژ  و پمپ های فرآیندی که توانایی انتقال مواد شیمیایی را دارند، می باشد.

  • پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ) Progressive Cavity Pumps

پمپ هایی با ساختمان عمودی و یا افقی با ورودی های لوله ای و یا قیفی شکل برای حصول اطمینان از انتقال بدون دردسر مواد ویسکوز و یا موادی که حاوی قطعات درشت و یا ریز جامد هستند.

  • لوب پمپ ها Rotary Lobe Pumps

لوب پمپ های پیشنهادی پمپیار گزینه بسیار مناسبی برای انتقال مواد ویسکوز می باشند.

  • پمپ های دیافراگمی Air Operated Diaphragm Pumps

مدلهای مختلف این پمپ ها توانایی انتقال مواد نیمه غلیظ را دارند.

  • پمپ های گریز از مرکز Centrifugal Pumps

وقتی ظرفیت مورد نیاز از حد پمپ های جابجایی مثبت بیشتر شود، پمپ های گریز از مرکز با طراجی خاص ( بهینه شده برای انتقال مواد ویسکوز) بهترین گزینه برای این امر می باشند.

شامل بازه وسیعی از پمپ های مناسب برای صنایع لبنی، تولید غذای آماده و نوشیدنی ها می باشد.

پمپ های گریز از مرکز

 Air Operated Diaphragm Pumps

به دلیل انتقال نرم مواد، توانایی انتقال مواد غلیظ و یا حاوی ذرات جامد و مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی حین CIP گزینه مناسبی ...

پمپ های دیافراگمی

  Rotary Lobe Pumps

انتقال مواد رقیق تا بسیار غلیظ، توانایی انتقال مواد حاوی ذرات جامد، انتقال نرم مواد بدون وارد آوردن آسیب به بافت آنها حین پمپاژ ...

لوب پمپ ها

Progressive Cavity Pumps

مونوپمپ یشنهادی پمپیار به خصوص وقتی فشار مورد نیاز برای انتقال مواد در سطح بالایی باشد، گزینه بسیار مناسبی خواهد بود...

پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ)

Go to top