مشاوره و فروش ۳۷۱۳۱۱۳۳ - ٠٥١ | ۲۶۲۹۳۵۰۵ - ۰٢۱ ۰٩٣٥٩١٩٩١٩١

پمپیار با اتکا به تجربه کارشناسان خود پمپ های مورد نیاز صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی را با توجه حساسیت این صنایع برای کاهش زمان خارج از سرویس شدن down time پمپ ها و همچنین کاهش هزینه های نگهداری life cycle costs  انتخاب و پیشنهاد می نماید.

 • پمپ های آب دریا Seawater Lift Pumps

پمپ های جریان مخلوط یک یا چند طبقه ساخته شده از فولاد زنگ نزن با گریدهای مختلف، داپلکس Duplex و سوپر داپلکس Super Duplex برای افزایش عمر کارکرد پمپ ها، گزینه مناسبی برای انتقال آب دریا می باشند.

 • پمپ های روغن های بازیافتی Separated Oil Pumps

برای تخلیه مخازن لجن های ناشی از جمع آوری و بازیافت روغن و سایر هیدروکربن ها  در صنایغ مرتبط با انرژی نیازمند پمپ هایی با فشار خروجی (هد) بیشتر است که بتوانند مواد غلیظ و ویسکوز را به راحتی منتقل نمایند.

پمپیار به دلیل تنوع پمپ های در دسترس خود توانایی پیشنهاد بازه وسیعی از انواع پمپ های جابجایی مثبت و یا گریز از مرکز برای انتقال مواد با شرایط ذکر شده را دارد.

 • پمپ های پس آب های برگشتی Closed Drain Pumps

این پمپ ها توانایی انتقال بازه وسیعی از مواد شامل مواد هیدروکربنی، مواد شیمیایی خورنده و مواد حاوی ذرات جامد را منتقل نمایند. تنوع پمپ های پیشنهادی پمپیار شامل پمپ های عمودی تخلیه مخازن، پمپ های عمودی گریز از مرکز ، پمپ های دیافراگمی و لوب پمپ ها را شامل میشود.

 • پمپ های تزریق مواد شیمیایی Chemical Injection Pumps

پمپ های تزریق مواد شیمیایی در صنایع بالادستی و پتروشیمی، دارای تنوعی از انواع پمپ می باشند. این موضوع به دلیل آنست که در  قسمتهای مختلف این صنایع به انواع پمپ هایی با فشار، قابلیت اطمینان از عملکرد و دقت در جریان اندازه گیری شده نیاز می باشد. تنوعی از پمپ های دیافراگمی، پمپ های اندازه گیر دقیق (دوزینگ پمپ) و پمپ های فشار بالا در زمره پمپ های پیشنهادی می باشند.

 • پمپ های انتقال برای کاربرد عمومی General Purpose Transfer Pumps

بازه وسیعی از انواع پمپ های گریز از مرکز و جابجایی مثبت برای انتقال مواد با خواص مختلف شیمیایی و فیزیکی در سبد کالاهای پمپیار می باشد. پمپ های گریز از مرکز خاص، پمپ های مارپیچی، دیافراگمی و پمپ های ضدانفجار از این دسته می باشند.

 • پمپ های ضد انفجار Explosion-Proof Pumps

تنوع پمپ های پیشنهادی پمپیار برای انتقال مواد قابل انفجار و یا محیط های حساس با استانداردهای ضد انفجار بسیار متنوع بوده و تقریبا بیشتر استانداردهای مورد نیاز را تامین می کند.

مدلهای مختلفی از پمپ های دیافراگمی بادی، پمپ های گریز از مرکز، لوب پمپ ها، پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ)، پمپ های دنده ای و دوزینگ پمپ ها (پمپ های اندازه گیر) در این دسته قرار می گیرند.

تقریبا تمام مکانیزم های پمپهای پیشنهادی پمپیار دارای مدلهایی برای انتقال مواد با حرارت زیاد نیز می باشند. این تنوع باعث می شود تا برای بیشتر موارد انتقال مواد با خواص شیمیایی و ویسکوزیته های مختلف، پمپهایی در سبد محصولات پمپیار بیابید که وظایف مورد نظر را به بهترین وجه انجام دهند.

 • پمپ های گریز از مرکز Centrifugal Pumps

بیشتر پمپ های گریز از مرکز پیشنهادی پمپیار دارای مدلهایی برای انتقال مواد با درجه حرارت های بالا نیز می باشند.

 • لوب پمپ ها Rotary Lobe Pumps

لوب های پیشنهادی قادر هستند مواد با درجه حرارت های بالا و ویسکوزیته های کم یا زیاد را منتقل نمایند.

 • پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ) Progressive Cavity Pumps

این پمپ ها توانایی انتقال مواد داغ تا درجه حرارت زیر 200 oC با ویسکوزیته های مختلف و با فشار های بالا را دارند.

 • پمپ های دیافراگمی Air Operated Diaphragm Pumps

پمپ های دیافراگمی با ساختمان تصحیح شده برای انتقال مواد تا دمای زیر 200 oC  موجود می باشند.

 

پمپ های پیشنهادی پمپیار در دوسته اصلی برای انتقال مواد رقیق و مواد نیمه غلیظ تا بسیار غلیظ طبقه بندی می شوند.

 • پمپ های تخلیه بشکه پروانه ای Barrel Emptying Pumps

این پمپ ها در واقع پمپهای گریز از مرکز کوچکی هستند که داخل بدنه ای لوله ای شکل قرار گرفته اند و توانایی ورود به دهانه بشکه ها را دارند. راه انداز این پمپ ها میتواند بادی و یا الکتریکی باشد. همچنین تنوع زیادی از جنس قطعات برای تطابق با شرایط شیمیایی ماده دارند.

 • پمپ های تخلیه بشکه دیافراگمی Air Operated Diaphragm Pumps

پمپ های دیافراگمی به دلیل خاصیت خود مکش می توانند مواد را تا غلظت های متوسط از ارتفاع مکش نمایند. تنوع جنس قطعات این پمپ هار گزینه مناسبی برای انتقال انواع مواد شیمیایی نموده است.

 • پمپ های تخلیه بشکه مارپیچی Screw Barrel Emptying Pumps

تخلیه مواد ویسکوز از دغدغه های بیشتر صنایغ می باشد. پمپ های مارپیچی تخلیه بشکه پمپیار گزینه مناسبی برای تخلیه مواد با ویسکوزیته های زیاد می باشند. این پمپ ها در دو مدل برای بشکه های دهانه باز و بسته ساخته می شوند.

پمپ های عمودی پیشنهادی پمپیار در مدلهای مختلف برای انتقال مواد با خواص مکانیکی و شیمیایی مختلف همانند تخلیه مخازن حاوی دوغاب های غلیظ با مقادیر زیادی از ذرات جامد با ابعاد مختلف، مخازن حاوی مواد با خواص شیمیایی و یا حاوی حلال ها و مخازن با ارتفاع مختلف را شامل میشوند.

 • پمپ های مارپیچی عمودی Vertical Screw Pumps

این پمپ ها از انواع پمپ های جابجایی مثبت بوده و توانایی انتقال مواد با ویسکوزیته های بسیار زیاد و یا موادی که حاوی مقادیر زیادی ذرات جامد هستند را دارند. فشارهای تولیدی این پمپ ها نیز بسیار زیاد می باشد. همچنین به دلیل دور کارکرد بسیار کم این پمپها، استهلاک در این پمپ ها نسبت به انواع مشابه شان بسیار کمتر بوده و به همین دلیل مقرون به صرفه می باشند.

 • پمپ های گریز از مرکز عمودی Vertical End Suction Pumps (VS1 Type)

در این سری از پمپ های عمودی پیشنهادی، انتقال مواد با قطعات و ذرات جامد با ابعاد مختلف و درصد های متفاوت امکان پذیر می باشد.

 • پمپ های عمودی طبقاتی جریان مختلط Multi-Stage Mixed Flow Pumps

انتقال آب از عمده ترین مصارف این پمپ ها می باشد  که کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف پیدا نموده است. تامین آب دریا و یا مصارف مورد نیاز در اسکله ها از این دست می باشند.

پمپ های پیشنهادی پمپیار برای انتقال مواد با قابلیت کنترل حجم از تنوع زیادی برخوردار است.

میزان دقت در کنترل ظرفیت (حجم خروجی) پمپ در صنایع مختلف بسیار متفاوت می باشد. دوزینگ پمپ های پیشنهادی دارای سطوح مختلفی از دقت در کنار تنوع در روش های کنترل آنها می باشد.

 

پمپ های اندازه گیر پیشنهادی پمپیار با مکانیزم های مختلف عبارتند از:

 • دوزینگ پمپ های دیافراگمی Diaphragm Dosing Pumps

این پمپ ها با دو مکانیزم راه انداز موتورگیربکس و یا الکترونیکی (سلونوئید، مگنت) و از جنسهای مختلف مواد مصنوعی مانند PVC, PTFE, PVDF ساخته شده و ارزانترین گزینه برای کنترل حجمی می باشند.

 • دوزینگ پمپ های پیستونی Piston Dosing pumps

تامین فشار های بیشتر نسبت به سایر انواع دوزینگ پمپ ها از مزایای پمپ های پیستونی می باشد. این دوزینگ پمپ ها از مکانیزم موتور – گیربکس برای ایجاد حرکت رفت برگشتی پیستون استفاده میکنند.

 • دوزینگ پمپ های مارپیجی Screw Dosing Pumps

بهترین گزینه برای کنترل حجمی مواد ویسکوز و حاوی ذرات جامد می باشند، همچنین خروجی بدون ضربان، استهلاک بسیار ناچیز در مقایسه با سایر انواع پمپ ها و امکان اتصال به سیستم کنترل مرکزی PLC ، باعث رشد روز افزون استفاده از این مکانیزم برای کنترل حجمی مواد شده است.

 • دوزینگ پمپ های دنده ای Gear Dosing Pumps

این دوزینگ پمپ ها کاربرد متنوعی در صنایع حساس دارویی و بهداشتی و صنایع عمومی دارند.

شامل بازه وسیعی از پمپ های مناسب برای صنایع لبنی، تولید غذای آماده و نوشیدنی ها می باشد.

پمپ های گریز از مرکز

 Air Operated Diaphragm Pumps

به دلیل انتقال نرم مواد، توانایی انتقال مواد غلیظ و یا حاوی ذرات جامد و مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی حین CIP گزینه مناسبی ...

پمپ های دیافراگمی

 Rotary Lobe Pumps

انتقال مواد رقیق تا بسیار غلیظ، توانایی انتقال مواد حاوی ذرات جامد، انتقال نرم مواد بدون وارد آوردن آسیب به بافت آنها حین پمپاژ ...

لوب پمپ ها

Progressive Cavity Pumps

مونوپمپ یشنهادی پمپیار به خصوص وقتی فشار مورد نیاز برای انتقال مواد در سطح بالایی باشد، گزینه بسیار مناسبی خواهد بود...

پمپ های تک مارپیچ (مونوپمپ)

Go to top